Google+ Badge

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Δελτίο Τύπου 1ης Επαγγελματικής Κλαδικής Ημερίδας ΣΒΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 64
Αθήνα, 06/07/2018

Δελτίο Τύπου Διεξαγωγής 1ης Επαγγελματικής Κλαδικής Ημερίδας ΣΒΕ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας διοργανώνει την 1η Επαγγελματική Κλαδική Ημερίδα του, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, από τις 17:00 έως τις 21:00, στο STRATOS VASSILIKOS HOTEL (Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα).

Η 1η Επαγγελματική Κλαδική Ημερίδα απευθύνεται στα μέλη του Σωματείου μας αλλά και σε όσους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι τα παρακάτω:


 1. Νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
 2. Προσλήψεις Προσωπικού.
 3. Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή.
 4. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας για Μισθολογική και Βαθμολογική Εξέλιξη.
 5. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς.
 6. Δικαστική Διεκδίκηση Συμβασιούχων.
 7. Άδειες  Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.
 8. Εφαρμογή του Εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό των ΝΠΙΔ.
 9. Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας & Προβάδισμα Κατηγοριών.
 10. Επιδόματα Θέσεων Ευθύνης στους Π.Σ.
 11. Άδειες, Μετατάξεις, Αξιολόγηση Προσωπικού.
 12. Ίδρυση Τμημάτων Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
Η παρακολούθηση της Ημερίδας θα είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στα ταμειακά εντάξει μέλη μας.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την εξάντληση των θέσεων στο goo.gl/hd2Bv6.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση για την Ίδρυση Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 60
Αθήνα, 27/06/2018

Ανακοίνωση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

Τα πανεπιστήμια προβλέπεται να συσταθούν από τον Οκτώβριο του 2018 και η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών να αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση Διεξαγωγής 1ης Επαγγελματικής Κλαδικής Ημερίδας ΣΒΕ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 59
Αθήνα, 18/06/2018

Ανακοίνωση Διεξαγωγής 1ης Επαγγελματικής Κλαδικής Ημερίδας ΣΒΕ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας διοργανώνει την 1η Επαγγελματική Κλαδική Ημερίδα του, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, από τις 17:00 έως τις 21:00, στο STRATOS VASSILIKOS HOTEL (Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα).

Η 1η Επαγγελματική Κλαδική Ημερίδα απευθύνεται στα μέλη του Σωματείου μας αλλά και σε όσους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.

Τα μέλη του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας που θα δηλώσουν συμμετοχή έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους. Για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Η παρακολούθηση της Ημερίδας θα είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στα ταμειακά εντάξει μέλη μας.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την εξάντληση των θέσεων στο goo.gl/hd2Bv6.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση για το ΦΕΚ Αριθμού Προσλήψεων Συμβασιούχων για το 2018


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 58
Αθήνα, 18/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. οικ. Αριθμ. οικ:22421 απόφαση με θέμα:  Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ. 

Στην απόφαση επισημαίνεται το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016, τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 καθώς και εκείνες του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 προβλέπεται εξαίρεση από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει α) των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, β) των ανανεώσεων και παρατάσεων των συμβάσεων αυτών και γ) των συμβάσεων μίσθωσης έργου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ