Google+ Badge

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Καλή Ξεκούραση & Καλό Καλοκαίρι σε όλους τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας!

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 61
Αθήνα,  30/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην κλήρωση θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr από την Τρίτη 25.08.2015 ώρα 12:00 έως τη Δευτέρα 14.9.2015 ώρα 17:00. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ακόλουθο link: 
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/prokirixeis/20153007Prokiriksi_Eppaik_Pesyp_diavgeia.pdf.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Σχέδιο Νόμου για την Επαναφορά του Εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 60
Αθήνα,  29/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι το Σχέδιο Νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ – Oικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», που περιλαμβάνει την επαναφορά του εξαώρου για τους Βρεφονηπιοκόμους και τους συναφείς κλάδους που απασχολούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Στο άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται ότι η υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 περ. α του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και ότι η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α’ 284) επανέρχεται σε ισχύ.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με τη ρύθμιση αυτή αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων, το οποίο αδικαιολόγητα εξισώθηκε με αυτό του διοικητικού προσωπικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης εργασίας. Σημειώνεται δε ότι από την εν λόγω ρύθμιση δεν θίγεται η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 59
Αθήνα,  27/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016. Ο κωδικός κλάδου για την ειδικότητα μας είναι ΠΕ 18.33 Βρεφονηπιοκόμοι. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015. Το δελτίο τύπου, η εγκύκλιος και το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/13810-2015-2016-2-3-4-9-3848-2010-71-19-05-2010.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Επείγουσα Ενημέρωση για τις Θεσμοθετημένες Διακοπές Εργασίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 58
Αθήνα,  22/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας επανέρχεται στο ζήτημα των θεσμοθετημένων διακοπών εργασίας που δικαιούνται όλοι οι παιδαγωγοί που εργάζονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της χώρας. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε σε εργαζόμενους και φορείς τα αυτονόητα.

Πιο συγκεκριμένα είναι σαφές ότι η  κείμενη νομοθεσία δεν δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας των Π.Σ. κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί γιατί είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και επειδή είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους αλλά και για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Κατά συνέπεια οι Παιδαγωγοί ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς δικαιούνται τις συγκεκριμένες διακοπές εργασίας. Ταυτόχρονα είναι δεδομένο ότι οι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν προσληφθεί με συγκεκριμένη ειδικότητα και έχουν παιδαγωγικά καθήκοντα που απορρέουν από την επιστήμη που έχουν σπουδάσει. Δεν είναι εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων για να απασχολούνται όπου έχει ανάγκη ο φορέας.

Ειδικότερα, ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ- Τεύχος Β΄ αριθμ. φύλλου 497/22-4-2002), δεσμεύει όλους τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ως προς την εφαρμογή των διακοπών εργασίας, αφού αναφέρει αφενός ότι ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Π.Σ. (άρθρο 1, παρ. 2) και αφετέρου ότι κάθε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ρυθμίζει με απόφασή του μόνο ότι δεν περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο κανονισμό (άρθρο 21). Ο ισχύοντας κανονισμός προβλέπει  ξεκάθαρα στο άρθρο 11 ότι η λειτουργία των Π.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου και ότι οι σταθμοί δεν λειτουργούν τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα (από 24/12 έως 5/1), το Πάσχα (Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά) καθώς και στις επίσημες αργίες. Η Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα μόνο σε Δήμους τουριστικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η απασχόληση των εργαζομένων μητέρων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο, να λειτουργούν τους παιδικούς σταθμούς τον Αύγουστο με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως να διακόπτουν τη λειτουργία τους συνολικά ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου. 

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε τα μέλη μας να ζητάνε εγγράφως τις συγκεκριμένες αποφάσεις Δημάρχων ή Προέδρων, Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων, να μην εφαρμόζουν παράνομες προφορικές εντολές και να μας ενημερώνουν άμεσα προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης. Θα πρέπει όλοι μαζί να αποτρέψουμε την εφαρμογή μη νόμιμων αποφάσεων και να αντιδράσουμε στην καταστρατήγηση των θεσμοθετημένων διακοπών εργασίας για να μη βρεθούμε στο μέλλον προ τετελεσμένων γεγονότων. Θεωρούμε ότι η συντονισμένη δράση Σωματείου και εργαζομένων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αφού υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση του δικαίου των θέσεων μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας για τη Χορήγηση της Εξάμηνης Άδειας Προστασίας της Μητρότητας στις Συμβασιούχες Παιδαγωγούς των ΝΠΔΔ και των Δήμων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 57
Αθήνα,  20/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο αίτημα του Σωματείου μας για τη χορήγηση της εξάμηνης άδειας προστασίας της μητρότητας σε εργαζόμενες παιδαγωγούς που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους Δήμους και στα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Το Υπουργείο Εργασίας δεν απαντάει ουσιαστικά επί του αιτήματος, αρκείται στην καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και παραπέμπει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το Σωματείο μας δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για να αποκτήσουν και οι συμβασιούχες ορισμένου χρόνου το δικαίωμα της εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς το παιδί.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 56
Αθήνα,  16/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του ότι εκδόθηκε σήμερα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Φορείς / Δομές και Ωφελούμενες Μητέρες.

Σας επισυνάπτουμε την αναλυτική πρόσκληση και την περίληψη της πρόσκλησης  για την πληρέστερη ενημέρωσή σας:


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση για το ΦΕΚ Συνέχισης της Δράσης του ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 55
Αθήνα,  06/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει το ΦΕΚ με την ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού που αναφέρεται στη Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για φορείς/δομές και ωφελούμενες μητέρες, που θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες μέρες, θα εξειδικεύονται και θα ορίζονται όσα δεν περιλαμβάνονται στους όρους της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

ΦΕΚ