Google+ Badge

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση για Προσλήψεις Συμβασιούχων 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 20
Αθήνα,  25/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας διαβιβάζουμε την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: οικ. 7057/25-02-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών μαζί με το παράρτημα της.
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι φορείς αρμοδιότητάς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ), παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2015, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου για το έτος 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2014. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Σας επισημαίνουμε ότι αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» και ότι το σύνολο των αιτημάτων που θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Υπουργείο έως τις 30-4-2015. Για αυτό εφιστούμε την προσοχή σε όλα τα μέλη μας προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα που θα έχουν ως αποτέλεσμα εμπλοκές στις ανανεώσεις αλλά και στις πληρωμές τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Ανακοίνωση Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου & Ιονίων Νήσων του ΣΒΕ για την ίδρυσή του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αγία Μαρίνα Κρύα Ιωαννίνων, 45 500 Ιωάννινα                                                           
Τηλ.: 6955354822                                             
Αρ. Πρωτ.: 1
Ιωάννινα, 25/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προσωρινή Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου & Ιονίων Νήσων του ΣΒΕ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι το Δ.Σ. του Σωματείου μας με την με υπ’ αρ. 4/19-01-2015 απόφασή του έκανε ομόφωνα αποδεκτή την αίτησή μας για την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία και η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου μας.
Έδρα του Περιφερειακού μας Τμήματος ορίστηκε ο Δήμος Ιωαννιτών γιατί εκεί υπηρετούν τα περισσότερα μέλη. Το Περιφερειακό Τμήμα θα έχει τη σφραγίδα του Σωματείου μας και στο κάτω μέρος της θα αναγράφει «Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» αντί για «Σ.Β.Ε.».
Το Δ.Σ. του Σωματείου αποφάσισε να ορίσει Προσωρινή Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου & Ιονίων Νήσων μέχρι τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος) 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ (Γενική Γραμματέας) 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ταμίας) 
Η Τοπική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της Τοπικής Διοίκησης θα διεξαχθεί το Σάββατο 14/03/2015 στις 11:00 π.μ. και θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον θα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της έδρας μας. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία η Τοπική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα σε 7 ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με όσα μέλη είναι παρόντα. Η θητεία της Τοπικής Διοίκησης που θα αναδειχθεί από τις αρχαιρεσίες θα λήξει μαζί με την θητεία της Κεντρικής Διοίκησης στις 2/3/2016.
Το Περιφερειακό Τμήμα του Σωματείου θα διοικείται από την Τοπική Διοίκηση (Τ.Δ.), η οποία θα αποτελείται από 5 μέλη αν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι μέχρι 50 και από 7 μέλη αν τα μέλη είναι από 51 και άνω.
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις σας το εγχείρημα για να αναδείξουμε όλοι μαζί τη δυναμική του Κλάδου μας στις συγκεκριμένες περιοχές και για να συμβάλλουμε στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών μας συμφερόντων. Σας περιμένουμε για ένα δυναμικό ξεκίνημα!

Για την Προσωρινή Τοπική Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Π.Π.Α.)

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση για Πληρωμή συμβασιούχων ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 14
Αθήνα,  10/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του που υπηρετούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ στους ΟΤΑ και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πληρωμή τους ότι το ζήτημα επιλύθηκε με τον Ν. 4316/2014.
Πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 7 του άρθρου 67 του παραπάνω Νόμου ορίζει ότι στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014, ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο δημοσιευμένο κείμενο διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομής ισχύος τους στην ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης».
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την παρέμβαση του Σωματείου μας που είχε θέσει και αναδείξει εγκαίρως το πρόβλημα από τον Οκτώβριο του 2014 με την υπ’ αριθμ. 61/23-10-2014 επιστολή που είχε αποστείλει στα αρμόδια Υπουργεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Δύο Χρόνια Λειτουργίας του Σωματείου μας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 13
Αθήνα,  07/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας συμπληρώνει σήμερα δύο χρόνια λειτουργίας. Το πρώτο συνδικαλιστικό όργανο των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων αναγνωρίστηκε επίσημα και γράφτηκε στις 7/2/2013 στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 29323, ειδ. 6160, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 6206/2012 απόφασης. 
Στα δύο χρόνια λειτουργίας του Σωματείου μας αναδείχθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός συνδικαλιστικού οργάνου που θα αφορούσε τον κλάδο μας. Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας έχει κατορθώσει σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα με τις δράσεις του, με διαρκείς ενημερώσεις, αλλά και με παρεμβάσεις να κάνει αισθητή την παρουσία του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Παράλληλα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε όλη την Επικράτεια δημιουργώντας Περιφερειακά Τμήματα (Κρήτης, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τα περισσότερα από 450 τακτικά μέλη και όλους τους επαγγελματίες του κλάδου μας για την στήριξη αλλά και για την εμπιστοσύνη τους!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ