Google+ Badge

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Καλό Καλοκαίρι & Καλές Διακοπές!


Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για τις Ανανεώσεις των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 43
Αθήνα, 28/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι συβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ και έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015, ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4415/2016, άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους. Πιο συγκεκριμένα αν το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δήμο, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία, ενώ αν το πρόγραμμα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και πρέπει να εγκριθεί εν συνεχεία από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε όλα τα μέλη μας να μας ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που διατυπωθεί πρόθεση μη ανανέωσης των συμβάσεων, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης, καθώς είναι βέβαιο ότι μόνο η συντονισμένη δράση Σωματείου και εργαζομένων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για Τροποποίηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 42
Αθήνα, 26/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιστολή του Σωματείου μας για τη διατήρηση των άρθρων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν τις διακοπές εργασίας (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αύγουστο), το ωράριο λειτουργίας (7 π.μ. με 4 μ.μ.) και τις αναλογίες παιδιών-παιδαγωγών (25 παιδιά με 2 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό στα νηπιακά τμήματα και 12 παιδιά με 3 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό στα βρεφικά τμήματα).

Στην απάντηση αναφέρεται ότι «το σχέδιο του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας» και ότι «οι παρατηρήσεις όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων επί του σχεδίου έχουν τύχει επεξεργασίας και λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του».

Επιπλέον στην επίσημη ενημέρωση που είχαμε πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο μας ειπώθηκε ότι οι θέσεις που διατυπώσαμε έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η τροποποίηση των άρθρων που αφορούν τα καίρια ζητήματα που θίξαμε. Το Σωματείο μας αναμένει την οριστική διαμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης για να τοποθετηθεί και να ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για Κλείσιμο Γραφείων Λόγω Καλοκαιρινών Διακοπών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 41
Αθήνα, 19/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι τα Γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τετάρτη 06/09/2017 λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6978254283. 

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Επιστολή προς Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης για την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ανακοίνωση για Νέα Έντυπα ΑΣΕΠ στις Προκηρύξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 39
Αθήνα, 16/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει το νέο έντυπο ΣΟΧ 6 και το νέο παράρτημα «Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης 30/3/2017. 

Τα νέα έντυπα θα χρησιμοποιούνται  για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΧ 6
Παράρτημα

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

2η Ανακοίνωση για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 38
Αθήνα, 10/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 37/3-7-2017 ανακοίνωσης του Σωματείου μας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι η έκπτωση στα δίδακτρα  που εξασφάλισε το Σωματείο μας για όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του σε περίπτωση επιλογής τους στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα ανέλθει τελικά στο 15% της τιμής (525 ευρώ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος στο http://edutech.teiath.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου στο 6978254283


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 37
Αθήνα, 03/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως τις 15/07/2017 στο http://edutech.teiath.gr/e-application-2/.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι το Σωματείο μας εξασφάλισε για όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του έκπτωση 10%  (350 ευρώ) στα δίδακτρα σε περίπτωση επιλογής στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος στο http://edutech.teiath.gr/.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ