Google+ Badge

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για Ν. 4369/2016 - Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 37
Αθήνα, 29/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε τον Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Περιληπτικά σας αναφέρουμε ότι στα άρθρα 14-24 αναφέρεται η διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων, στα άρθρα 25-28 ορίζεται η βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και το σύστημα προαγωγών και στα άρθρα 29-31 ορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Τέλος στο άρθρο 43 αναφέρεται η παράταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών έως 31/12/2016. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Ν. 4369/2016

Ενημέρωση για Λειτουργία Γραφείων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 36
Αθήνα, 29/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι τα γραφεία του Σωματείου μας θα λειτουργούν για τους επόμενους δύο μήνες κάθε Τρίτη από τις 5 έως τις 8 μ.μ. λόγω των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Σ.Β.Ε. σε Ηράκλειο, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Μετά από τις διακοπές του Πάσχα τα γραφεία του Σωματείου μας θα λειτουργούν κανονικά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 5 έως τις 8 μ.μ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Παρέμβαση για την Καθολική Εφαρμογή του Εξαώρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 35
Αθήνα, 25/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στα πλαίσια της έκδοσης εγκυκλίου για την εφαρμογή της επαναφοράς του εξαώρου κατέθεσε σχετικό σημείωμα και πραγματοποίησε συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Σωματείο μας διατύπωσε την άποψη ότι ο νόμος είναι σαφής και πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς προφάσεις από την ημερομηνία δημοσίευσης του σε ΦΕΚ. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν ακόμα Δήμοι που δημιουργούν ζητήματα στην εφαρμογή του αποκλείοντας αδικαιολόγητα κατηγορίες προσωπικού κρίναμε απαραίτητο να παρέμβουμε και να ζητήσουμε:

-Να αποσαφηνιστεί ότι το εξάωρο το δικαιούται όλο το προσωπικό των κλάδων Βρεφονηπιοκόμων, Νηπιαγωγών, Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων που απασχολούνται στους Παιδικούς Σταθμούς ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας. Από το Υπουργείο πήραμε τη διαβεβαίωση ότι αυτό θα συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο.

-Να διευκρινιστεί αν το δικαιούνται οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς που ανήκουν σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ καθώς υπάρχουν Δήμοι που το δίνουν και άλλοι που δεν το χορηγούν. Η απάντηση ήταν ότι εμπλέκονται σε αυτό τα ΔΣ των συγκεκριμένων ΝΠΙΔ.

-Να αναφερθεί τι θα ισχύσει με τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου που έχουν συγκεκριμένο μειωμένο ωράριο λόγω ανατροφής παιδιού σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν χάνουν το δικαίωμα του μειωμένου ωραρίου λόγω του εξαώρου αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα αναφέρεται στην εγκύκλιο. Ενδεχομένως να χρειαστεί ερώτημα του Σωματείου μας μετά από την έκδοση της εγκυκλίου. Εμείς επιμείναμε στο να συμπεριληφθεί για να μην διαιωνίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα.

-Να επισημανθεί ότι και με το ειδικό ωράριο του εξαώρου θα ισχύσουν τα μειωμένα ωράρια λόγω ανατροφής παιδιού, αναπηρίας κλπ. γεγονός που αποδέχεται και το αρμόδιο Υπουργείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις μέχρι να επιτευχθεί η καθολική εφαρμογή της επαναφοράς του εξαώρου σε όλους τους παιδικούς σταθμούς της χώρας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Δήμος Καρπενησίου

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 27
Αθήνα, 23/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας διαβιβάζουμε την Εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: οικ.5411/22-02-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΤρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για Προσλήψεις Συμβασιούχων 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 26
Αθήνα, 23/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας διαβιβάζουμε την Εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ.: οικ. 54207057/22-02-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση έργου για το έτος 2016 θα είναι µειωµένες κατά 10 % σε σχέση µε το 2015. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών προγραµµάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. 

Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι σύμφωνα µε την αριθµ. οικ.44835/21-12-2015 απόφαση και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού που απασχολείται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς, εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 

Η αποστολή των αιτηµάτων για συµβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2016, ενώ τα αιτήµατα για έκτακτο προσωπικό θα πρέπει να έχουν περιέλθει µέσω των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών έως τις 29-4-2016.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Εγκύκλιος

Π.Δ. 588/1988 - Εξάωρο Παιδαγωγικού Προσωπικού στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 588/1988 (Α' 284) επανήλθε σε ισχύ με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016

Π.Δ. 588/1988

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για την Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 24
Αθήνα, 22/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 19ης & 20ης Φεβρουαρίου 2016, συνεδρίασε σήμερα στα γραφεία του Σωματείου μας και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΙΧΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΗ: 
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ
ΧΕΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Νόμος του Κράτους η Επαναφορά του Εξάωρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 23
Αθήνα, 22/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με ιδιαίτερη χαρά σας κοινοποιούμε τον Ν. 4368/2016 που περιλαμβάνει στο άρθρο 8 παράγραφος 2 την επαναφορά του εξαώρου. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 
ΧΕΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΜΙΧΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 


Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Επαναφορά του Εξαώρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 20
Αθήνα, 20/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι μόλις ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει στην παράγραφο 2 την επαναφορά του εξαώρου για τους Βρεφονηπιοκόμους και τους συναφείς κλάδους που απασχολούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 

Με την επαναφορά σε ισχύ του Π.Δ. 588/1988 αποκαθίσταται η τεράστια αδικία που συντελούταν από το 2011 εις βάρος του κλάδου μας. Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όσους στήριξαν το δίκαιο αίτημα και συντέλεσαν στη σημερινή επιτυχία. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 
ΧΕΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΜΙΧΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο


Αποτελέσματα Αρχαιρεσίων για Δ.Σ. και Ε.Ε. του Σ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 19
Αθήνα, 20/02/2016

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: ΣΥΝΟΛΟ 586 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 353), ΨΗΦΙΣΑΝ: 122, ΕΓΚΥΡΑ 121, ΑΚΥΡΑ 0, ΛΕΥΚΑ 1


Εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Τακτικά μέλη Δ.Σ.
1) ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 120
2) ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 102
3) ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 99
4) ΧΕΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 49
5) ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 35
6) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 35
7) ΜΙΧΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 31
8) ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 27
9) ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 26
10) ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 25
11) ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25

Τακτικά Μέλη Ε.Ε.
1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 53
2) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 43
3) ΠΟΛΥΚΑΤΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 42

Η Εφορευτική Επιτροπή

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για Εκλογές Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 18
Αθήνα, 18/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 19/2 από τις 16:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο 20/2 από τις 9:00 έως τις 15:00 ψηφίζουμε στα γραφεία του Σωματείου μας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας. 

Η συμμετοχή όλων σας στη εκλογική διαδικασία του συνδικαλιστικού μας οργάνου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η δυναμική του κλάδου μας. Ψηφίζουμε όλες και όλοι με την αστυνομική μας ταυτότητα!

Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων με τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Επείγουσα Ανακοίνωση για Αλλαγή Ημερών Συζήτησης και Ψήφισης του Εξαώρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 16
Αθήνα, 16/02/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2016  το νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει στο άρθρο 8 παράγραφος 2 την επαναφορά του εξαώρου, να συζητηθεί σε δύο συνεδριάσεις 

Στη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη που εκδόθηκε αναφέρεται ότι οι συνεδριάσεις τελικά θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 12:00 και το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στις 10:00 π.μ.

Το Σωματείο μας ελπίζει αυτή η μικρή αναβολή να είναι η τελευταία και το Σάββατο επιτέλους να αποκατασταθεί η τεράστια αδικία που συντελείται τα τελευταία χρόνια εις βάρος του κλάδου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Η Επαναφορά του Εξαώρου Συζητείται και Ψηφίζεται την Τετάρτη 17/2 στην Ολομέλεια της Βουλής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 15
Αθήνα, 12/02/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει την επαναφορά του εξαώρου προωθείται στην Ολομέλεια της Βουλής.  

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.


Το Σωματείο μας και όλος ο κλάδος αναμένει τη ψήφιση του νομοσχεδίου που θα αποκαταστήσει επιτέλους την τεράστια αδικία που συντελείται τα τελευταία χρόνια εις βάρος του κλάδου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για Εκλογές Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 14
Αθήνα, 11/02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας καλεί τα μέλη του Σωματείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, την Παρασκευή 19/02/2016, από τις 15:00 έως τις 21:00, και το Σάββατο 20/02/2016 , από τις 09:00 έως τις 15:00, στην έδρα του Σωματείου μας (Σταδίου 48, 8ος όροφος, Γραφείο 21Ν, Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Σωματείου μας. Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον θα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι υποψηφιότητες για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή θα υποβάλλονται στα γραφεία του Σωματείου μας την Παρασκευή 12/2, τη Δευτέρα 15/2 & την Τρίτη 16/2, από τις 6:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων θα συντάξει Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων που θα ανακοινωθεί και θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Σωματείου μας.

Καλούμε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου μας να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητικός Απολογισμός 2015.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2015.
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2015.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ