Google+ Badge

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα 3ης Παιδαγωγικής Ημερίδας Σ.Β.Ε.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 52
Αθήνα, 24/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας κοινοποιεί την υπ' αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/44/οικ.8523/23.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
για την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολούμενων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Εγκύκλιος

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Εκλογές Π.Τ. Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 49
Αθήνα, 23/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου & Ιονίων Νήσων σε Τοπική Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, την Κυριακή 03/04/2016 από τις 10:00 έως τις 14:00, στα Γιάννενα (Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ελίγια Γιόσεφ 7), σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 23 του Καταστατικού του Σωματείου μας. Η Τοπική Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον θα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Δήμου Ιωαννιτών.

Οι υποψηφιότητες για Τοπική Διοίκηση θα υποβάλλονται στα γραφεία του Σωματείου μας (Σταδίου 48, Τηλ.: 2155505091 / 6976059259) από την Τρίτη 29/3 έως και την Πέμπτη 31/3, από τις 17:00 έως τις 20:00. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα συντάξει Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν και θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία του Σωματείου.

Όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αφού τακτοποιηθούν οικονομικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία είναι η προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Καλούμε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου μας των συγκεκριμένων Περιφερειών να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη νέας Τοπικής Διοίκησης. Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση από το Προεδρείο & τα Μέλη του Δ.Σ.
2. Εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Εκλογή Τοπικής Διοίκησης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση για Διορισμούς Επιτυχόντων ΑΣΕΠ του Κλάδου μας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 46
Αθήνα, 21/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε στις 18/3/2016 Δελτίο Τύπου που αναφέρει ότι «ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης υπέγραψε την κατανομή 365 συνολικά εργαζομένων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, επιτυχόντων και επιτυχουσών διαγωνισμών ΑΣΕΠ του 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών». Στο Δελτίο Τύπου επισημαίνεται επιπλέον ότι «με την απόφαση αυτή καλύπτεται μεταξύ άλλων, μεγάλο μέρος των αναγκών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ότι η σχετική απόφαση «πρόκειται να δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».΄

Το Σωματείο μας είχε θέσει έγκαιρα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 70/05-10-2015 έγγραφό του και προς τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης το ζήτημα της απορρόφησης των επιτυχόντων του κλάδου μας σε διαγωνισμούς φορέων που είχαν διεξαχθεί τα προηγούμενα έτη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 76/20-11-2015 έγγραφο μας στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου επισημαινόταν ότι «στην Υπουργική απόφαση κατανομής μόνιμου προσωπικού έτους 2014 περιλαμβάνονταν 126 θέσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ» εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους. Για το 2015 αναφερόταν ότι «οι εκκρεμότητες που είχαν υποβληθεί θα συνεκτιμηθούν με τα αιτήματα στελέχωσης που υποβάλλονται από τους φορείς προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες». Ταυτόχρονα τονιζόταν ότι «ο συντονισμός των ενεργειών του Υπουργείου με το ΑΣΕΠ, στον τομέα αυτό, προχωρούσε με ικανοποιητικό ρυθμό».

Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για να διορισθούν άμεσα όλοι οι επιτυχόντες του κλάδου μας στην επόμενη υπουργική απόφαση κατανομής καθώς πρόκειται για άτομα απαραίτητα που αναμένουν επί πολλά έτη την ικανοποίηση του δικαιώματος τους. Σας διαβιβάζουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου την επιστολή του Σωματείου μας και την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Δελτίο Τύπου
Επιστολή
Απάντηση

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση για την Συγκρότηση σε Σώμα της Τοπικής Διοίκησης του Π.Τ. Κρήτης & Αιγαίου του Σ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ακρωτηρίου 9, 71 303 Ηράκλειο
Τηλ.: 6976059259
Αρ. Πρωτ.: 2
Ηράκλειο, 08/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης & Αιγαίου του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 5ης Μαρτίου 2016, συνεδρίασε σήμερα στα τοπικά γραφεία του Περιφερειακού Τμήματός μας και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΕΓΙΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΕΛΗ: 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ

Για την Τοπική Διοίκηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΓΙΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Αλήθειες και Ψέματα για το Εξάωρο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 42
Αθήνα, 07/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο μας με αφορμή επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που προσπαθούν να  δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις για τη νομοθετική ρύθμιση της επαναφοράς του εξαώρου, αισθάνεται την υποχρέωση να αναδείξει τις αλήθειες και τα ψέματα για το ωράριο των παιδαγωγών.

Ψέμα 1ο
Το οκτάωρο επιβλήθηκε σε όλο τον δημόσιο τομέα και οι παιδαγωγοί των δημοτικών παιδικών σταθμών δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.
Αλήθεια
Το 2011 ψηφίστηκε ο Ν. 3979 που όριζε σαράντα εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους Βρεφονηπιοκόμους και τους συναφείς κλάδους που απασχολούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Είναι προφανές ότι το οκτάωρο επιβλήθηκε στον κλάδο μας με φωτογραφική διάταξη που κατάργησε το Π.Δ. 588/1988 αλλά διατήρησε τα υπόλοιπα ειδικά ωράρια που προέβλεπαν διαφορετικό χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Ψέμα 2ο
Υπήρξε ανάγκη για αύξηση του ωραρίου εργασίας προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν ομαλά οι παιδικοί σταθμοί από τις 7 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Αλήθεια
Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούσαν κανονικά από τις 7 π.μ. έως τις 4 μ.μ. με δύο εξάωρες βάρδιες παιδαγωγών σε κάθε τάξη ( κυρίως την πρωινή 7-1 και την απογευματινή 10-4). Ακόμα και ο ίδιος ο εμπνευστής της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν μπορούσε να εξηγήσει πειστικά τι παραπάνω θα προσέφεραν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών οι δύο καινούργιες βάρδιες (7-3 & 8-4) που θα ίσχυαν μετά την επιβολή του οκταώρου.

Ψέμα 3ο
Η ρύθμιση του 2011 που έφερε το οκτάωρο, ψηφίστηκε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Αλήθεια
Η ρύθμιση επιβλήθηκε με κρυφό σχέδιο να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών μέχρι το βράδυ εξυπηρετώντας όσους επιθυμούν την κατάργηση του παιδαγωγικού χαρακτήρα και την ιδρυματοποίηση του θεσμού της προσχολικής αγωγής.

Ψέμα 4ο
Χρειάζονται επιπλέον προσλήψεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλέον οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί με το εξάωρο.
Αλήθεια
Προσλήψεις χρειάζονται έτσι και αλλιώς. Το Σωματείο μας διεκδίκησε επανειλημμένα την απορρόφηση όλων των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων στον χώρο των παιδικών σταθμών. Δεν είδαμε το ίδιο ενδιαφέρον για νέες προσλήψεις από αυτούς που εκφράζουν σήμερα τις ανησυχίες τους για την έλλειψη προσωπικού με αφορμή την επαναφορά του εξαώρου.

Ψέμα 5ο
Η μείωση του ωραρίου δεν μπορεί να καλυφθεί με νέο προσωπικό αφού έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις στους ΟΤΑ για Βρεφονηπιοκόμους.
Αλήθεια
Έχουν εκδοθεί δύο εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εσωτερικών για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού. Κανένας από αυτούς που σήμερα διαμαρτύρονται δεν έβαλε ως προτεραιότητα στα αιτήματα που υπέβαλε την πρόσληψη παιδαγωγικού προσωπικού.

Ψέμα 6ο
Με το εξάωρο κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία αλλά και η εν γένει λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών.
Αλήθεια
Η επαναφορά του εξαώρου αποκαθιστά μία τεράστια αδικία και επαναφέρει το προϊσχύον καθεστώς με το οποίο λειτουργούσαν ομαλά οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί επί δεκαετίες. Η εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών διαταράσσεται από τους εξουθενωμένους παιδαγωγούς που παρανόμως βρίσκονται μόνοι τους σε τάξεις με υπεράριθμα παιδιά, από τους απλήρωτους για μήνες συμβασιούχους του ΕΣΠΑ και από τις μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή.

Καλούμε όλους αυτούς που ανακάλυψαν τα προβλήματα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση να σταματήσουν να διαστρεβλώνουν συστηματικά την πραγματικότητα. Αν είχαν πραγματικό και όχι προσχηματικό ενδιαφέρον για τον χώρο της προσχολικής αγωγής δεν θα προσπαθούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη εναντίον των εργαζόμενων παιδαγωγών που δίνουν καθημερινά την ψυχή τους εξασκώντας το παιδαγωγικό λειτούργημα υπό αντίξοες συνθήκες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών για Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης & Αιγαίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 41
Αθήνα, 05/03/2016

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: ΣΥΝΟΛΟ 79 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55),
ΨΗΦΙΣΑΝ: 30, ΕΓΚΥΡΑ 30, ΑΚΥΡΑ 0, ΛΕΥΚΑ 0

Εκλέγονται στην Τοπική Διοίκηση:

Τακτικά μέλη Τ.Δ.

1) ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 30
2) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 18
3) ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 15
4) ΚΑΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 14
5) ΚΕΓΙΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 11
6) ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 11
7) ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων Τοπικής Διοίκησης Π.Τ. Κρήτης & Αιγαίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 39
Αθήνα, 02/03/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Σήμερα, Τετάρτη 02/03/2016 και ώρα 20:00 στην έδρα του Σωματείου μας (Σταδίου 48, 8ος όροφος, Γραφείο 21Ν, Αθήνα), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας για να συντάξει το Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για την Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης & Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού μας.

Η εκλογή θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί δεν εμφανίστηκαν περισσότεροι από ένας συνδυασμός, ούτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Για την Τοπική Διοίκηση

1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3. ΚΑΜΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΚΕΓΙΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
5. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
6. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
7. ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μετά από αυτά λύεται η συνεδρίαση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Εγκύκλιος για Εφαρμογή Εξαώρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 40
Αθήνα, 03/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας κοινοποιεί την υπ’ αριθμ. οικ. 6675/2-3-2016 εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στο άρθρο της επαναφοράς του εξαώρου για το παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το υπ' αριθμ. 35/25-2-2016 έγγραφο του Σωματείου μας ζητήσαμε από το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί άμεσα σε συγκεκριμένες διευκρινήσεις προκειμένου να σταματήσουν ορισμένοι Δήμοι να δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου.

Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για τα ζητήματα που δεν διευκρινίζονται επαρκώς με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Για αυτό τον λόγο καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας να μας ενημερώσουν άμεσα για τυχόν αυθαιρεσίες των Δήμων. Εκπροσωπώντας τον κλάδο μας θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μέχρι να επιτευχθεί η καθολική εφαρμογή της επαναφοράς του εξαώρου σε όλους τους παιδικούς σταθμούς της χώρας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Εγκύκλιος Εξαώρου

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση για Παραλαβή Καρτών ΟΑΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 38
Αθήνα, 29/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που υπέβαλλαν αίτηση για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με μειωμένες τιμές, ότι θα μπορούν να τις προμηθευτούν από αύριο Τρίτη 1/3 από τα γραφεία του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας (Σταδίου 48, 8ος όροφος, Γραφείο 21Ν) στις ώρες λειτουργίας τους (5-8 μ.μ.).


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Εκλογές Π.Τ. Κρήτης & Αιγαίου Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 32
Αθήνα, 25/02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης & Αιγαίου σε Τοπική Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, το Σάββατο 05/03/2016 από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Ηράκλειο Κρήτης (Κέντρο Προστασίας Παιδιού, Νηρέως 3, Πόρος), σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 23 του Καταστατικού του Σωματείου μας. Η Τοπική Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον θα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Δήμου Ηρακλείου.

Οι υποψηφιότητες για Τοπική Διοίκηση θα υποβάλλονται στα γραφεία του Σωματείου μας (Σταδίου 48, Τηλ.: 2155505091 / 6976059259) από τη Δευτέρα 29/2 έως και την Τετάρτη 2/3, από τις 17:00 έως τις 20:00. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα συντάξει Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν και θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία του Σωματείου.

Όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αφού τακτοποιηθούν οικονομικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία είναι η προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Καλούμε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου μας των συγκεκριμένων Περιφερειών να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη νέας Τοπικής Διοίκησης. Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Σαλωνίδη Βασίλη και τον Αντιπρόεδρο κ. Βαρούχα Ζαχαρία.
2. Εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Εκλογή Τοπικής Διοίκησης.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ