Google+ Badge

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΦΕΚ 479/26-2-2014 για Εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε Διαθεσιμότητα

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση του Π.Τ. Κρήτης για τη Συγκρότηση σε Σώμα της Τοπικής Διοίκησης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ
Ακρωτηρίου 9, 71 303 Ηράκλειο
Τηλ.: 6976059259
Αρ. Πρωτ.: 4
Ηράκλειο, 21/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 16ης Φεβρουαρίου 2014, συνεδρίασε σήμερα στα τοπικά γραφεία του Περιφερειακού Τμήματός μας και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΡΑΧΑΛΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Για την Τοπική Διοίκηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΑΧΑΛΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα το Πρόγραµµα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 19
Αθήνα,  23/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας διαβιβάζει την Εγκύκλιο 4 με θέμα το Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
Σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του εδαφίου α' της παρ.1 του αρ.30 του ν. 4223/2013 έχει ανασταλεί για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου άρθρου.
Οι μετατάξεις με το Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, εξαιρούνται της διαδικασίας της προηγούμενης έγκρισης από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011), δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση, λόγω διενέργειας Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010).
Επισημαίνεται ότι η αποστολή των αιτημάτων των φορέων υποδοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 και κανένα αίτημα που θα υποβληθεί μετά την 6η Μαρτίου δε θα ληφθεί υπόψη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Ενημέρωση για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με Θέμα τους Κανόνες Υγιεινής στους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 18
Αθήνα,  23/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών».

Η Εγκύκλιος στάλθηκε στις 17/2/2014 στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Δήμου Ζωγράφου

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Δήμου Ιλίου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007–2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Ιλίου.

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 22/02/2014 και λήγει την 04/03/2014.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Απάντηση ΥΔιΜΗΔ για τη Δημοσίευση σε ΦΕΚ των Ανανεώσεων Συμβάσεων ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 17
Αθήνα,  20/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας είχε αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναγκαιότητα της δημοσίευσης σε ΦΕΚ των ανανεώσεων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο απάντησε ότι η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται τόσο στις αρχικές πράξεις πρόσληψης όσο και στις πράξεις ανανέωσης των συμβάσεων.

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Απάντηση του ΓΛΚ για την Αναγνώριση της Δημόσιας Προϋπηρεσίας των Συμβασιούχων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 16
Αθήνα,  18/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας είχε αποστείλει στις 16/12/2013 επιστολή προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την αναγνώριση της δημόσιας προϋπηρεσίας των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. 

Το ΓΛΚ μας απάντησε ότι η δημόσια προϋπηρεσία μπορεί να αναγνωριστεί για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη των συμβασιούχων αναδρομικά από την ημερομηνία που θα υπάρξει ουσιαστική κρίση των υπηρεσιακών συμβουλίων των φορέων. Επιπλέον, μας επιβεβαίωσε ότι σε περιπτώσεις συμβάσεων ΙΔΟΧ που ανανεώνονται, η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στον ίδιο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας και με τα ίδια τυπικά προσόντα δεν θα χρειαστεί εκ νέου κρίση του εκάστοτε υπηρεσιακού Συμβουλίου για να αναγνωριστεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Για αυτούς τους λόγους καλούμε τα μέλη μας που δεν τους έχει αναγνωριστεί δημόσια προϋπηρεσία στην κατάταξή τους να υποβάλλουν άμεσα σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης στους φορείς που υπηρετούν για να διαβιβαστούν στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Επιπλέον, τους επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να παρακολουθούν το αν τους χορηγούνται μισθολογικά κλιμάκια στους χρόνους που προβλέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο. 

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο που μας απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 38, ΨΉΦΙΣΑΝ: 27, ΕΓΚΥΡΑ 27, ΑΚΥΡΑ 0, ΛΕΥΚΑ 0

Εκλέγονται στην Τοπική Διοίκηση:


Τακτικά μέλη
1) ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 27
2) ΠΡΑΧΑΛΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 24
3) ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 16
4) ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 16
5) ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 14


Αναπληρωματικά Μέλη
1) 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 12
2) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 9
3) 
ΚΟΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Απάντηση ΥΔιΜΗΔ για Χορήγηση Άδειας Ανατροφής

ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής για την εφαρμογή της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας»

Κατάθεση σχεδίου νόμου του ΥΔιΜΗΔ για Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, Διοικητικές απλουστεύσεις και Κατάργηση Φορέων

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, Διοικητικές απλουστεύσεις και Κατάργηση Φορέων

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 14
Αθήνα,  13/02/2014


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 13/02/2014 και ώρα 8:00 μ.μ. στην έδρα του Σωματείου μας (Σταδίου 48, 8ος όροφος, Γραφείο 21Ν, Αθήνα), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας για να συντάξει το Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για την Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού μας. Η εκλογή θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί δεν εμφανίστηκαν περισσότεροι από ένας συνδυασμός, ούτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Για την Τοπική Διοίκηση

  1. ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  2. ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
  3. ΚΟΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
  4. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
  5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ
  6. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του  ΑΝΔΡΕΑ
  7. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
  8. ΠΡΑΧΑΛΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 Μετά από αυτά λύεται η συνεδρίαση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς «Ο.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το ζήτημα του επιδόματος των 176 ευρώ

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου παρέπεμψε το Εργατικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου το ζήτημα της καταβολής ή όχι του επιδόματος των 176 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Το επίδομα των 176 ευρώ αρχικά χορηγήθηκε σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων και στην συνέχεια με υπουργικές αποφάσεις επεκτάθηκε σε αρκετές άλλες κατηγορίες υπαλλήλων. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας που απασχολεί μεγάλη κατηγορία εργαζομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κρίνει ότι πρέπει να επεκταθεί η χορήγηση του επίμαχου επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, τότε το ζήτημα θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για οριστική κρίση.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του ΣΒΕ για την Τοπική Γενική Συνέλευση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ
Ακρωτηρίου 9, 71 303 Ηράκλειο                                                                                    
Τηλ.: 6976059259                                                                                                     
Αρ. Πρωτ.: 2
Αθήνα,  10/2/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προσωρινή Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του ΣΒΕ καλεί όλους τους Βρεφονηπιοκόμους της Κρήτης στην Τοπική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 16/02/2014 από τις 12:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., στο Ηράκλειο Κρήτης (Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, Νηρέως 3, Πόρος). 
Στην Τοπική Γενική Συνέλευση θα παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για να ενημερώσει και για να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών. Θα ακολουθήσουν οι ψηφοφορίες για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης. 
Η μαζική συμμετοχή των μελών της Κρήτης στην εκλογική διαδικασία θα αναδείξει τη δυναμική του Κλάδου μας στην περιοχή και θα συμβάλλει στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών μας συμφερόντων. Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη για ένα δυναμικό ξεκίνημα!

Για την Προσωρινή Τοπική Διοίκηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 13
Αθήνα,  07/02/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης σε Τοπική Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, την Κυριακή 16/02/2014 από τις 12:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., στο Ηράκλειο Κρήτης (Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, Νηρέως 3, Πόρος), σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 23 του Καταστατικού του Σωματείου μας. Οι υποψηφιότητες για Τοπική Εφορευτική Επιτροπή και Τοπική Διοίκηση θα υποβάλλονται στα γραφεία του Σωματείου μας (Σταδίου 48, Τηλ.: 2155505091 / 6930300952) από τη Δευτέρα 10/2 έως και την Πέμπτη 13/2, από τις 5:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα συντάξει πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν και θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία του Σωματείου. Όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αφού τακτοποιηθούν οικονομικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία είναι η προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Η Τοπική Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον θα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της έδρας του Περιφερειακού Τμήματος. Αν δε διαπιστωθεί απαρτία, η Τοπική Γ.Σ. θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα σε επτά (7) ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με όσα μέλη είναι παρόντα. Η μαζική συμμετοχή των μελών της Κρήτης στην εκλογική διαδικασία θα αναδείξει τη δυναμική του Κλάδου μας στην περιοχή και θα συμβάλλει στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών μας συμφερόντων. Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη για ένα δυναμικό ξεκίνημα!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Εκλογή Τοπικής Διοίκησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Ένας Χρόνος Λειτουργίας του Σωματείου μας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 12
Αθήνα,  07/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας συμπληρώνει σήμερα ένα χρόνο λειτουργίας. Το πρώτο συνδικαλιστικό όργανο των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων αναγνωρίστηκε επίσημα και γράφτηκε στις 7/2/2013 στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 29323 ειδ. 6160, σε εκτέλεση της απόφασης 6206/2012. 
Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Σωματείου μας απέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου μας. Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας έχει κατορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα με διαρκείς ενημερώσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις και πολύμορφες δράσεις να κάνει αισθητή την παρουσία του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Η Διοίκηση του Σωματείου μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τα περισσότερα από 300 μέλη του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αλλά και όλους τους επαγγελματίες του κλάδου μας για τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράστασή τους στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Δήμου Πύργου

Στάση Εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύχθηκε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 8.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα που συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και εργαζομένων στην Εκπαίδευση και τη Δημοτική Αστυνομία για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν.4172/2013, που έθεσε χιλιάδες εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα. Στις 9.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49 – Αθήνα).
Αφίσα

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Όργανα Διοίκησης Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας (2013-2016)

Ν.3584/07 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ


Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ Β' 1199/11-04-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273/τ.Α/4−9−1940) «περί Υγειονομικών Διατάξεων».

2. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α/10−3−2000) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και Λοιπές Διατάξεις».

4. Την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24−9−83) με θέμα «Υγειονομικός Έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

5. Την Υ.Δ 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β΄/29−10−1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ.».

6. Τον Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης 852/2004.

7. Τον Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/τ.Α/1985) όπως έχει τροποποιηθεί.

8. Τις Διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Π.Ο.Υ.» (ΦΕΚ 162/τ.Α/2011).

9. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως.

10. Η υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/8866/3−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας του ΥΥΚΑ με θέμα «Ανασυγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την συμπλήρωση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα ατομικά βιβλιάρια των εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευτεί η υγεία του πληθυσμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Αντικαθιστούμε την Υ.Δ. 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β/29.10.1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ.» ως εξής:

Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.

Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρεωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος.

Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων.

Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ.).

Σε ειδικές περιπτώσεις, που η σχετική εργατική Νομοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.

Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντος από δερματική μόλυνση, έλκη, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό ή ίκτερο εάν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης του τροφίμου.

Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφίμων ή ποτών το οποίο έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Η υγεία των άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχονται στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας και χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους χειριστές είναι ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει με εσωτερικές διαδικασίες ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ότι η επιχείρηση προβαίνει σε επαρκείς ελέγχους.

Τέλος απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό.

Άρθρο 2

Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.

Η παρούσα ισχύει από την Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ, μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
5. Μεταπτυχιακό τίτλο για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ (μόνο αν ζητείται από ανακοίνωση).
6. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ (μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
7. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).
9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας).
10. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
11. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
13. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
14. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος και στην οικεία ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών χορηγούνται από τους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», Κεφάλαιο Στ΄ «Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες στους Δήμους», Άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων».

Ανακοίνωση για καθορισμό προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου http://sillogosvrefonipiokomonelladas.blogspot.gr/2017/04/blog-post_12.html