Google+ Badge

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση για Καταγραφή και Επικαιροποίηση Στοιχείων Επιτυχόντων σε Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 73
Αθήνα,  27/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας  ενημερώνει ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) καλεί όσους περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ),  Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, να καταγράψουν/επικαιροποιήσουν τα τρέχοντα στοιχεία και προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες) στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΣΕΠ που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του (http://www.asep.gr/asep/site/home.csp) από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.

Η καταγραφή στοιχείων-προσόντων προϋποθέτει την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές πρέπει προηγουμένως να ταυτοποιηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, στην επιλογή: Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων. Για την ταυτοποίηση απαιτείται η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο οποίο, με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης ταυτοποίησης, θα αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης που θα επιτρέπουν την είσοδο στο σύστημα καθώς επίσης και σχετικός σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι με την έναρξη της διαδικασίας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή Online Υπηρεσίες-> Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων, να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» και στο πεδίο «Διαγωνισμός/Προκήρυξη» να επιλέξουν «1ΚΕ/2015 - ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ - ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 8/1997».


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΝΠΔΔ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ "ΜΕΡΙΜΝΑ"

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού ∆ήµου Οιχαλίας»

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση για την Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος Μακεδονίας & Θράκης του Σ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 71
Αθήνα,  12/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι αποφάσισε να κάνει ομόφωνα αποδεκτή την αίτηση των μελών που υπηρετούν στις Περιφέρειες Μακεδονίας & Θράκης για την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία και η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιατί εκεί υπηρετούν τα περισσότερα μέλη. Το Περιφερειακό Τμήμα θα έχει τη σφραγίδα του Σωματείου μας και στο κάτω μέρος της θα αναγράφει «Π.Τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» αντί για «Σ.Β.Ε.».

Η Τοπική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της Τοπικής Διοίκησης θα διεξαχθεί μετά τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. καθώς βάσει του άρθρου 23 παράγραφος β εδάφιο β του Καταστατικού μας το διάστημα που μεσολαβεί για τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερο των 6 μηνών. 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Σωματείου θα διοικείται από την Τοπική Διοίκηση (Τ.Δ.), η οποία θα αποτελείται από 5 μέλη αν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι μέχρι 50 και από 7 μέλη αν τα μέλη είναι από 51 και άνω.

Η μαζική συμμετοχή των Βρεφονηπιοκόμων της Μακεδονίας & της Θράκης στο Περιφερειακό Τμήμα θα αναδείξει αφενός τη δυναμική του Κλάδου μας στις συγκεκριμένες περιοχές και θα συμβάλλει αφετέρου στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών τους συμφερόντων. Η στήριξη όλων σας στο συγκεκριμένο εγχείρημα κρίνεται απαραίτητη για ένα δυναμικό ξεκίνημα!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών για Επαναφορά του Εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό, για Διορισμούς Επιτυχόντων ΑΣΕΠ, για Προσλήψεις και Ανανεώσεις Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου και για Διατήρηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ