Google+ Badge

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Ανακοίνωση για τις Άδειες των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 85
Αθήνα, 31/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο μας είχε υποβάλλει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/1.4.2013 έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να σταματήσει η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου. Με τη συγκεκριμένη επιστολή ζητούσαμε από το αρμόδιο Υπουργείο να μας επιβεβαιώσει διατυπώνοντας εγγράφως και με σαφήνεια ότι το προσωπικό που απασχολείται με τις συγκεκριμένες συμβάσεις σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, είτε με 11μηνες ή ίσες με τη διάρκεια του σχολικού έτους συμβάσεις, είτε με 12μηνες συμβάσεις στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ του ΕΣΠΑ:
Έχει διακοπές εργασίας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον Αύγουστο εφόσον υπηρετεί με σύμβαση τα χρονικά διαστήματα αυτά.
Δικαιούται 20 ημέρες κανονική άδεια το χρόνο οι οποίες αφενός αποζημιώνονται αν δεν χορηγηθούν και αφετέρου δεν μπορούν να αφαιρεθούν από ημέρες διακοπών εργασίας κατά τις οποίες οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί είναι κλειστοί.
Δεν μπορεί να απασχοληθεί σε διαφορετικά καθήκοντα από αυτά για τα οποία έχει προσληφθεί τις ημέρες διακοπής λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Η επιστολή καταχωρήθηκε στις 2/4/2013 από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά ουδέποτε απαντήθηκε εγγράφως. Για αυτόν τον λόγο επανήλθαμε στο συγκεκριμένο θέμα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65/4.8.2013 Υπόμνημά μας, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας για την τεράστια υπέρβαση των νομίμων προθεσμιών και επισημαίνοντας στο αρμόδιο Υπουργείο τα κάτωθι:
Οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις μέσα σε προθεσμία πενήντα ημερών και εντός εξήντα ημερών σε υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών.
Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω ειδικά αιτιολογημένης αντικειμενικής αδυναμίας, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης. Στην προκειμένη περίπτωση και ενώ είχαμε πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επισκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας γνωστοποιήθηκε ποτέ έγγραφη απάντηση ακόμα και μετά τη λήξη των νομίμων προθεσμιών.
Σε περίπτωση εκ νέου υπέρβασης των νομίμων προθεσμιών θα προσφύγουμε στην Ειδική Επιτροπή για τη ζημία που έχει υποστεί το Σωματείο και τα μέλη μας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών μας κοινοποίησε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12694/5.8.2013 ερώτημα που απευθυνόταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούσε την αποζημίωση αδείας. Στο έγγραφο αναφερόταν ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3584/2007 το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δικαιούται την κανονική άδεια με αποδοχές της εργατικής νομοθεσίας (Ν. 3302/2004, αρ. 1) και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας προβλέπεται από τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου η αποζημίωση του μισθωτού με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Παράλληλα επισημαινόταν ότι η χρήση της ανωτέρω άδειας δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά σε ημέρες λειτουργίας τους. Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούσε να πληροφορηθεί αν μετά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με το ενιαίο μισθολόγιο, έχει καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της κανονικής άδειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Για όλα τα παραπάνω, καλούμε τα μέλη μας που δεν τους έχει χορηγηθεί κανονική άδεια, που δεν έχουν λάβει αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, που έχουν χρεωθεί μέρες κανονικής αδείας σε διαστήματα διακοπών εργασίας και που αντιμετωπίζουν γενικότερα προβλήματα που αφορούν την κανονική τους άδεια, να απευθυνθούν άμεσα στο Σωματείο μας προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. Σας επισημαίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των οικονομικών σας αξιώσεων από το Δημόσιο λόγω παρέλευσης διετίας και ότι προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα επεκταθούν στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου οι διατάξεις που αφορούν την κανονική άδεια του μόνιμου και του αορίστου χρόνου προσωπικού των Παιδικών Σταθμών (κανονική άδεια με αποδοχές έως 10 εργάσιμες ημέρες, κατά έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014. Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων συγγραμμάτων, θα ισχύσει η προγενέστερη.

Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διανομής των διδακτικών βιβλίων, μεριμνώντας για την άμεση αποστολή αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».


Επισημαίνεται ότι η μη διανομή συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «Εύδοξος»

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ «Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» που εδρεύει στα Σέρβια.
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Δήμου Ασπρόπυργου

7° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Π.Ε.Σ.Ε.Α.

«Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα»
7 - 8 Δεκεμβρίου 2013

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

H ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Πανελλαδικής Απεργιακής Κινητοποίησης την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013.


Ανακοίνωση για την απάντηση του ΑΣΕΠ που αφορά τα κωλύματα οκταμήνου και τριμήνουΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 84
Αθήνα, 23/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Προϊσταμένη του Τμήματος Εποχικού Προσωπικού επικοινώνησε μαζί μας σχετικά με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 77/4-10-2013 και 78/4-10-2013 ερωτήματά μας, που υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ και αφορούσαν τα κωλύματα οκταμήνου και τριμήνου.
Όσον αφορά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κωλύματος οκταμήνου μας επιβεβαιώθηκε ότι δεν απαιτείται ούτε κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά την πρόσληψη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο στις ανακοινώσεις που υπάρχουν θέσεις με προσωπικό παιδικών σταθμών και προσωπικό άλλων υπηρεσιών έχει προστεθεί παράγραφος που αναφέρει ότι την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος οφείλουν να προσκομίσουν μόνο οι υποψήφιοι που η σύμβασή τους έχει οκτάμηνη διάρκεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου ελέγχεται το προβλεπόμενο από το νόμο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι όλες οι συμβάσεις των παιδικών σταθμών ανεξάρτητα από τη διάρκεια τους ορίζονται ως ίσες με τη διάρκεια του σχολικού έτους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα παραίτησης και πρόσληψης σε άλλο Δήμο καθώς ο υποψήφιος δεν απαιτείται να καταθέσει στον φορέα που επιθυμεί να προσληφθεί την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος οκταμήνου, την οποία δεν έχει τη δυνατότητα λόγω της προηγούμενης απασχόλησης του να υποβάλλει.
Για το θέμα του κωλύματος τριμήνου και την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε στην επιστολή μας για τους σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους και για τον διαφορετικό χαρακτήρα των συμβάσεων μας ειπώθηκε ότι η κάθε επιτροπή κρίνει κατά περίσταση και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα κατηγορηματικής απάντησης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι υποψήφιοι που αποκλείονται λόγω κωλύματος τριμήνου σε προκηρύξεις Δήμων έχουν σοβαρές πιθανότητες δικαίωσης αν υποβάλλουν ένσταση με τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων.
Υποβολή αιτήσεων από  18/10/2013 έως και 29/10/2013.     

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
To 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, από 18-20 Οκτωβρίου 2013, με τη στήριξη και συνεργασία του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ «ΕΛΠΗΝΩΡ» του Δήμου Ιθάκης

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ“»

Ανακοίνωση πρόσληψης, συνολικά δεκαπέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ». Αιτήσεις από Τρίτη 15 έως Πέμπτη 24 Οκτωβρίου.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής - Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής


Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής πρόκειται να διοργανώσει το Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής με τίτλο ''Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής'', στις 30/11 & 1/12, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας (Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, δίπλα στην HELEXPO).

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου & του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) ''ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ''.


Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου θα είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας ενημερώνει ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά από τις 10/10 έως και τις 26/11. 


Δηλώσεις Συμμετοχής
Εκδήλωση Facebook

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΟΚΑΠΑ Φιλοθέης - Ψυχικού

Ο Ο.Κ.Α.Π.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων για πρόσληψη στον «Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Δείτε πληροφορίες για τις προσλήψεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα στα ακόλουθα έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Βεκιαρέλη 11, Τ.Κ.15237 Φιλοθέη, Υπόψιν κ. Κίτσου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210-6834550).

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού με ΣΜΕ των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου


Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 18 ατόμων. Υποβολή αιτήσεων από 08.10.2013 έως 17.10.2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 13:30 καθώς και ταχυδρομικά στη Ταχ. Διεύθυνση: Τερψιχόρης 88 και ΠλειάδωνΠαλαιό Φάληρο Τ.Κ. 175 62.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΟΧ & ΣΜΕ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα                                                                              
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952
Αρ. Πρωτ.: 79
Αθήνα, 04/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε την πρώτη περιοδική έκδοση του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας με τίτλο: «ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΟΧ & ΣΜΕ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, στα πλαίσια των Καταστατικών του υποχρεώσεων, στοχεύει με την παρούσα έκδοση να διευκολύνει σημαντικά τα μέλη του που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Η δημιουργία του συγκεκριμένου εντύπου πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να βοηθήσει στη σωστή ενημέρωση, να επιλύσει απορίες και να συντελέσει ουσιαστικά στην αποφυγή παραλείψεων και λαθών.
Οι επτά πρώτοι μήνες λειτουργίας του Σωματείου μας έχουν αναδείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την αναγκαιότητα δημιουργίας Συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου μας. Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας έχει κατορθώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με πολύμορφες δράσεις, διαρκείς ενημερώσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις, να κάνει αισθητή την παρουσία του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Στα πλαίσια της πληροφόρησης και της διαφώτισης των μελών μας σε εργασιακά ζητήματα η Διοίκηση του Σωματείου μας θα συνεχίσει να παίρνει ανάλογες πρωτοβουλίες που θα βοηθούν ουσιαστικά τους επαγγελματίες του κλάδου μας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑΗ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


ΑΝΕΡΓΙΑ
Ø      Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ανεργίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ø      Η απόδειξη της εμπειρίας εξαρτάται από το είδος της και από το που έχει αποκτηθεί.

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ø      Η ιδιότητα του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ø      Κατάθεση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξή της και υποβολή ξεχωριστής υπεύθυνης δήλωσης.

ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΟΥ
Ø      Το κώλυμα 8μήνου δεν εφαρμόζεται στις προκηρύξεις των παιδικών σταθμών που είναι κατ΄ εξαίρεση ίσες με τη διάρκεια του σχολικού έτους (Ν. 3812/2009). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ούτε στην υποβολή της αίτησης, ούτε στην ανάληψη υπηρεσίας.

ΚΩΛΥΜΑ 24ΜΗΝΟΥ
Ø      Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ειδικότητα και με τους ίδιους όρους εργασίας. Συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών επιτρέπεται σε περιπτώσεις εργαζομένων που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού ή επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος.

ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ
Ø      Το κώλυμα 3μήνου απαγορεύει τις διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ειδικότητα και με τους ίδιους όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Ø      Το κριτήριο της Εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις Δήμων που βρίσκονται στην παραμεθόριο ή έχουν κάτω από 10000 κατοίκους.

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ø      Το κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να παίρνει διαφορετική αρίθμηση και να μην υπάρχει σύμπτυξη δικαιολογητικών σε έναν αριθμό.

ΣΩΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
Ø      Από τις 26/8/2013 ισχύουν μόνο τα έντυπα ΣΟΧ 3 και ΣΜΕ 3

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ø      Όλων πλην της αστυνομικής ταυτότητας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ø      Απαραίτητη για να θεωρηθεί γνήσιο ένα έγγραφο μη επικυρωμένο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ø      Αναγράφεται στην εκάστοτε ανακοίνωση και δεν σχετίζεται με το έντυπο συμπλήρωσης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ø      Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ø      Το αργότερο έως 10 μέρες μετά από την ειδοποίηση του υποψηφίου. Υπάρχει η δυνατότητα μη αποδοχής της πρόσληψης αλλά και παραίτησης μετά από την πρόσληψη χωρίς να υπάρξει καμία κύρωση.

Ζ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης, µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)


Ο Φορέας κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη, πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκές οικογένειες, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
Το κώλυμα υπέρβασης της οκτάµηνης απασχόλησης δεν υφίσταται για όλες τις συμβάσεις των παιδικών σταθμών που είναι ίσες με τη διάρκεια του σχολικού έτους και έχουν μέγιστη διάρκεια έντεκα μηνών. Τα κωλύματα του Π.∆. 164/2004 (24μηνο και 3μηνο) δεν υφίστανται στην περίπτωση των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο Φορέας αναρτά, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήµατα των γραφείων του, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1.      Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2.      Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3.      Βασικό τίτλο σπουδών.
4.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας).
5.      Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
6.      Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
7.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
8.      Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
9.      Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος και στην οικεία ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

Όλα τα δικαιολογητικά που απαριθμήθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα ΣΟΧ και ΣΜΕ
του ΑΣΕΠ με ημερομηνίες 26/8/2013 και 27/9/2013.Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 ΚΑΙ ΣΜΕ3


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος συμπληρώνει στην πάνω αριστερή γωνία της αίτησης τον αριθμό της ανακοίνωσης που αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος αναγράφει την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνει την αίτησή του.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο υποψήφιος σημειώνει με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα προσωπικά του στοιχεία.


Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών που ορίζεται στην ανακοίνωση ως απαιτούμενο προσόν για τις θέσεις εποχικού προσωπικού. Στη στήλη α. ο υποψήφιος συμπληρώνει την ονομασία του τίτλου σπουδών του όπως αυτή αναγράφεται στο πτυχίο του. Στη στήλη β. σημειώνει αριθμητικά τον ακριβή βαθμό του τίτλου σπουδών του σε δεκαδική μορφή. Στη στήλη δ. σημειώνει αριθμητικά το έτος κτήσης του τίτλου του.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συμπληρώνεται μόνο αν απαιτούνται λοιπά προσόντα από την Ανακοίνωση.

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Πεδίο α. Κωδικός θέσης: Ο υποψήφιος ανατρέχει στον κωδικό θέσης που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση και βρίσκει τον κωδικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Στη συνέχεια σημειώνει τον κωδικό αυτό στο κελί της 1ης επιλογής του πεδίου α.
Πεδίο β. Εντοπιότητα: Αν ο υποψήφιος έχει εντοπιότητα, δηλώνει την ένδειξη «1» στο κελί της 1ης επιλογής του πεδίου β., εφόσον ζητείται από την Ανακοίνωση, από τη στιγμή που το κριτήριο της εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις προσλήψεων στην παραμεθόριο και στους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
Πεδίο γ. Κύρια προσόντα: Αναγράφει την ένδειξη «1» ως πτυχιούχος ΤΕΙ.
Πεδίο δ. Εμπειρία: Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει το συνολικό αριθμό μηνών της εργασιακής του εμπειρίας. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση, μετά από την απόκτηση του Πτυχίου, με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πεδίο α. Χρόνος Ανεργίας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των μηνών της ανεργίας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες.
Πεδίο β. Πολύτεκνος
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του πολυτέκνου σημειώνει τον αριθμό των τέκνων του. Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας. Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ) ή ειδικές κατηγορίες που έχουν αναγνωριστεί ως πολύτεκνοι με νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.860/5-1-1979 και Ν.3454/7-4-2006).
Πεδίο γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στο πεδίο β. Πολύτεκνος, σημειώνει τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
Πεδίο δ. Ανήλικα τέκνα
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.
Πεδίο ε. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σημειώνει τον αριθμό των τέκνων του. Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Πεδίο στ. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας σημειώνει τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας. που ζητείται στα Παραρτήματα του ΑΣΕΠ. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο κατά φύλλο. Ακολούθως, στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης τα αναφέρει κατά είδος ένα προς ένα και καταγράφει σε παρένθεση το σύνολο των αριθμημένων φύλλων όλων των δικαιολογητικών που καταθέτει.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποψήφιος συμπληρώνει την ημερομηνία και το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει κάτω από το κείμενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πλήρης Οδηγός


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα του Φορέα, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφημερίδες.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πλήρης Οδηγός

Οι θέσεις που εγκρίνονται από την επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 πρέπει να αποσταλούν προς έγκριση και στο ΑΣΕΠ. Από τη στιγμή που οι θέσεις θα πάρουν την έγκριση του ΑΣΕΠ ο Φορέας θα πρέπει να αποστείλει περίληψη της ανακοίνωσης για δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες. Στη συνέχεια θα μπορεί να γίνει ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί µε το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας» µε σήµανση έκδοσης «26/8/2013» για τις προκηρύξεις που εγκρίθηκαν μέχρι τις 26/9/2013 ή «27/9/2013» για τις προκηρύξεις που εγκρίθηκαν από τις 27/9/2013 και έπειτα) στο κατάστηµα της υπηρεσίας του Φορέα και να συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ. Στο Ιστολόγιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας (http://sillogosvrefonipiokomonelladas.blogspot.gr/) δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Αν πρόκειται για έγκριση ανανέωσης σύμβασης, ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην επαναπρόσληψη των εργαζομένων με καινούργια σύμβαση που θα διαρκέσει έως τις 31/08/2014.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013

Πλήρης Οδηγός

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να προβούν το 2013 στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 
Πιο συγκεκριμένα μπορούν να προσλάβουν:
α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών ή έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
β) Απασχολούμενους με Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.
Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνταν αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Οι φορείς είχαν την υποχρέωση να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών τους (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Τα αιτήματα των φορέων έπρεπε να περιέλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο έως 29/3/2013, συνοδευόμενα από:
α) απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα περιγραφόταν λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτούνταν η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα,
β) αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (Ν. 3584/2007), χωρίς όμως υποχρέωση για πρόβλεψη των θέσεων σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο προγραμμάτων,
γ) βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
δ) το Παράρτημα Β της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωμένο σύμφωνα με τα απαιτούμενα σε αυτό στοιχεία. Ειδικώς για τα προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς θα έπρεπε να γίνεται ρητή αναφορά εάν πρόκειται για νέα πρόσληψη ή ανανέωση σύμβασης.
Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα παραπάνω στοιχεία και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάστηκαν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011, δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονταν οργανικές θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτεινόταν η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα.
Ωστόσο, προκειμένου οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να είναι σε θέση να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού Επικρατείας» (256/Α΄) παρεχόταν στους φορείς η δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2016.
Επιπλέον, από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της εν λόγω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκε ότι μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».
Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου απαιτείται:
α) απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου,
β) έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς,
γ) βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
δ) το Παράρτημα Γ της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωμένο σύμφωνα με τα απαιτούμενα σε αυτό στοιχεία.
ε) Βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης, για τα αιτήματα που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια.
Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα απαραιτήτως από τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και η εισηγητική έκθεση, έπρεπε να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, έως τις 5/4/2013 στο ΑΣΕΠ, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.
Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς θα είναι μειωμένες κατά 20% για το 2013 σε σχέση με το 2012. Επειδή όμως σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων είναι η περιστολή της δημοσιονομικής επιβάρυνσης, από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι πάσης φύσεως συμβασιούχοι που απασχολούνται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων. 
Από τη διατύπωση των αιτημάτων θα έπρεπε να προκύπτει σαφώς τι αφορούσαν (εάν πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του Ν. 2190/1994, εάν πρόκειται για νέα πρόσληψη ή ανανέωση ήδη υφιστάμενης σύμβασης, για την οποία ανανέωση επίσης απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει). Τα προηγούμενα έτη ακολουθήθηκε η πρακτική της αποστολής εγκρίσεων στους δήμους ώστε οι εγκριθείσες θέσεις να κατανεμηθούν με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων. Επειδή όμως παρατηρήθηκε ότι οι θέσεις πολλές φορές δεν κατανέμονταν με προτεραιότητα τις ανάγκες των νομικών προσώπων, επανήλθε η απευθείας αποστολή των εγκρίσεων στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό, από τα αιτήματα και τις εισηγήσεις θα έπρεπε να φαινόταν καθαρά ποιο φορέα αφορούσαν.