Google+ Badge

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστολή προς ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ για Τροποποίηση Υποβολής Αιτήματος Ανανέωσης Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 54
Αθήνα,  23/09/2014

ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  
ΚΟΙΝ. - ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Υποβολής Αιτήματος Ανανέωσης Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας. Απευθυνόμαστε στο Νομικό σας Πρόσωπο για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά μέλη του Σωματείου μας που υπηρετούν στον φορέα σας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» του ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι είχατε προβεί σε υποβολή αιτήματος ανανέωσης τριών από τις δώδεκα συμβάσεις, αν και είχατε τη δυνατότητα υποβολής για όλες, από τη στιγμή που οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος που συνεχίζεται κανονικά. Με την απόφαση που λάβατε αποκρύψατε τον πραγματικό αριθμό των απασχολούμενων στη δράση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εγκριθούν με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου οι ανανεώσεις μόνο για τις τρεις θέσεις.
Σας επισημαίνουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 3259/30-1-2014 Εγκύκλιο που εξέδωσε για τον Προγραμματισμό των Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Έτους 2014 στους ΟΤΑ ζητούσε την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» και όχι την επιλεκτική αποστολή αιτημάτων.
Για αυτό σας καλούμε να τροποποιήσετε άμεσα την σχετική απόφαση και να στείλετε αίτημα ανανέωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τις υπόλοιπες εννιά θέσεις, προκειμένου αφενός να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ σας για όλο το σχολικό έτος και αφετέρου να αποκαταστήσετε την αδικία εις βάρος των μελών μας που ενώ έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικά κριτήρια και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα, δεν βλέπουν να αναγνωρίζεται το έργο τους όπως σε όλους τους άλλους Δήμους της Επικράτειας.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Απάντηση ΝΠΔΔ

Απάντηση Σωματείου

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΝΠΔΔ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα»

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Δήμος Πύργου

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για την Αόριστη Διάρκεια των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 53
Αθήνα,  22/09/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο μας ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 12 παρ. 6 του συγκεκριμένου Νόμου αναφέρεται ότι προστίθεται παράγραφος με αριθμό 5 στο άρθρο 38 του Ν. 4186/2013, ως ακολούθως: «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειαστεί πλέον να μπουν σε διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών που κατέχουν από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή η δια βίου και χωρίς ανανέωση ισχύς τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Άδεια Θηλασμού & Φροντίδας παιδιών

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται: 
α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό,(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξι (6) επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 άρθρο 6).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Το μειωμένο ωράριο «άδεια» θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η/ εργαζόμενος-η με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 άρθρο 9).

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΕΓΣΣΕ, 1993,άρθρο 9) και δεν πρέπει να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ) άρθρο 2, ΕΓΣΣΕ 2014
Ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης τής προβλεπόμενης από τις Εθνικές Γενικές ΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη.
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.