Google+ Badge

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

Νέα Παραρτήματα Ανακοινώσεων ΣΟΧ και ΣΜΕ με ημερομηνία 27/9/2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 74
Αθήνα, 27/09/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει τα νέα παραρτήματα «Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» και «Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» με ημερομηνία έκδοσης 27/9/2013. Τα νέα παραρτήματα θα ισχύουν για τις προκηρύξεις που θα πάρουν την έγκριση του ΑΣΕΠ από τις 27/9 και έπειτα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Διαβιβαστικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη Διαθεσιμότητα-Κινητικότητα των υπαλλήλων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 73
Αθήνα, 26/09/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/17 οικ. 25494 διαβιβαστικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Με το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο είχε ως θέμα τη Διαθεσιμότητα-Κινητικότητα Υπαλλήλων, διαβιβάστηκε λόγω αρμοδιότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών το υπόμνημα του Σωματείου μας με αρ. πρωτ. 52/14-7-2013 που αφορούσε το συγκεκριμένο ζήτημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) - συνημμένο αρχείο.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικά Ημερίδας: Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Ημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Παιδαγωγικών Δράσεων

Την ημερίδα, διοργάνωσαν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βύρωνα σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, Αγνή Ζακοπούλου την Κυριακή 26 Μαΐου 2013, στο αμφιθέατρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα (Αδάνων 3 και Σωκιών 38, έναντι Δημαρχείου).  

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν πρωτότυπες εργασίες που σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε το προσωπικό των βρεφικών και παιδικών σταθμών του δήμου Βύρωνα, στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Αγνής Ζακοπούλου.
Οργανωτική Επιτροπή: ΦΡΟΣΩ ΣΚΑΜΝΕΛΗ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΛΗ
Γραμματεία: ΣΟΦΙΑ ΦΛΟΥΣΚΑΚΟΥ


Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ ο «Δαφνηφόρος Απόλλων» του Δήμου Ερέτριας

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας – Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστίδος

Τροποποίηση ΚΥΑ ορισμού αριθμού προσλήψεων συμβασιούχων για το 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 71
Αθήνα, 24/09/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας διαβιβάζουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2013» με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ.οικ.17507/29-4-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Σύμφωνα με την καινούργια απόφαση ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 1500 άτομα, επειδή ο συνολικός αριθμός των 4090 ατόμων που είχε προβλεφθεί δεν επαρκεί πλέον. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.οικ.17507/29-4-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Απεργιακές κινητοποιήσεις ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ

48ωρη Απεργία ΠΟΕ-ΟΤΑ τη Δευτέρα και την Τρίτη, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2013
Ανακοίνωση

48ωρη Απεργία ΑΔΕΔΥ την Τρίτη και την Τέταρτη, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2013
Ανακοίνωση


Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγύης Κορδελιού - Ευόσμου

To Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγύης Κορδελιού - Ευόσμου προκηρρύσει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού - Ευόσμου, Εθνικής Αντιστάσεως 42 & Ανδρέα Παπανδρέου γωνία, Ελευθέριο Κορδελιό,Τ.Κ. 563 34 απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπ' όψιν κυρίας Ουζούνη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313 300339).
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 18/9/2013 έως 27/9/2013Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου 23 ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".
Υποβολή αιτήσεων από 24.9.2013 έως 3.10.2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και ταχυδρομικά στη Ταχ. Διεύθυνση: Τερψιχόρης 88 και Πλειάδων, Παλαιό Φάληρο Τ.Κ. 175 62.

Ανακοίνωση