Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Ρυθµίσεις του Νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας Δηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 100
Αθήνα, 11/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.42412/11-12-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Ενηµέρωση για τις ρυθµίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών''.
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ


Εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου