Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48,  105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 21
Αθήνα, 05/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: οικ. 3449/05-02-2018 που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2018.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ  παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2018, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών και αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για κάθε πρόσληψη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου