Google+ Badge

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Επιστολή προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου για τις Κανονικές Άδειες των ΣΟΧ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 100
Αθήνα, 15/12/2013

ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου.

ΣΧΕΤ.: Κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του ΚΚΔΚΥ (Ν. 3584/2007), για την κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ιδίου κώδικα που εφαρμόζονται στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό (που έχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας), αλλά η εργατική νομοθεσία. Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, στο οποίο προστέθηκε η νέα παρ.1β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται από το πρώτο ημερολογιακό έτος υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ηµερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας, η οποία υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών για 12 μήνες απασχόλησης, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966). Υπενθυμίζεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.∆.3755/1957, καθώς και τη σχετική νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσµα, αµέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας µε προσαύξηση 100%.
Επομένως, τα μέλη μας δικαιούνται αναλογία αδείας, υπολογιζόμενη με βάση την ετήσια κανονική άδεια των 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρο 1 του Ν. 3302/2004), την οποία πρέπει να λάβουν σε ημέρες κατά τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν (εκτός των διαστημάτων που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί). Σε περίπτωση μη χορήγησης της δικαιούμενης αδείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 που ισχύει για όλους τους συμβασιούχους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Σας επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μας κοινοποίησε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12694/5.8.2013 ερώτημα που απευθυνόταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούσε την αποζημίωση αδείας. Στο έγγραφο αναφερόταν ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3584/2007 το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δικαιούται την κανονική άδεια με αποδοχές της εργατικής νομοθεσίας (Ν. 3302/2004, αρ. 1) και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας προβλέπεται από τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου η αποζημίωση του μισθωτού με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Παράλληλα επισημαινόταν ότι η χρήση της ανωτέρω άδειας δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά σε ημέρες λειτουργίας τους. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούσε να πληροφορηθεί αν μετά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, έχει καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της κανονικής άδειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022/13.8.2013 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χορήγηση αδειών.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022/13.8.2013 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χορήγηση αδειών.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου