Google+ Badge

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή για Διορισμούς Επιτυχόντων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 4
Αθήνα,  26/01/2014

ΠΡΟΣ:-Υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Μιχελάκη.
-Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκη.
ΣΧΕΤ.: Διορισμοί επιτυχόντων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Βρεφονηπιοκόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σας αποστέλλουμε τη συγκεκριμένη επιστολή για να αναδείξουμε ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μας και υπάγεται στις αρμοδιότητες των Υπουργείων σας, προκειμένου να αναλάβετε άμεσα σχετικές πρωτοβουλίες για τη διευθέτησή του.
Πιο συγκεκριμένα, πολλά μέλη μας είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς φορέων για μόνιμο προσωπικό που είχαν διεξαχθεί μέχρι και το 2009, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Όπως γνωρίζεται για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΤΕ στους ΟΤΑ εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010. Η ρύθμιση αυτή, δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς, στα πλαίσια όμως των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010. Δυστυχώς στο χώρο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από το 2010 μέχρι σήμερα, που εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου, δεν έχει τηρηθεί σε καμία περίπτωση ο λόγος 1/5 (προσλήψεις-αποχωρήσεις) στις Υπουργικές Αποφάσεις κατανομής προσωπικού και για αυτό έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία τους.
Για το ζήτημα αυτό είχαμε αποστείλει στους προκατόχους σας Υπουργούς τις υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1285/9-4-2013 (του Γραφείου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και 3136/17-6-2013 (του Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών) σχετικές επιστολές, στις οποίες αναφέραμε μεταξύ άλλων ότι πολλοί Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα λειτουργίας και δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε, τα Υπουργεία σας δεν έχουν προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια.
Θεωρούμε ότι στις Υπουργικές Αποφάσεις κατανομής προσωπικού από εδώ και στο εξής επιβάλλεται να υπάρχει μεγάλος αριθμός ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, οι οποίοι αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό με αυξημένα τυπικά προσόντα που μπορεί να στηρίξει και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τα υπεράριθμα παιδιά και την έλλειψη προσωπικού, τα οποία προστίθενται στο απάνθρωπο ωράριο και επηρεάζουν σαφέστατα το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για αυτό σας ζητάμε να προβείτε σαν αρμόδια Υπουργεία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν προτεραιότητα στις αποφάσεις κατανομής που θα εκδοθούν οι εκκρεμότητες των διορισμών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Επιπλέον πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που είναι δεδομένη η σπουδαιότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας αλλά και η σημαντικότητα των κοινωνικών δομών, μπορείτε να αποφασίσετε την εξαίρεση των προσλήψεων και των διορισμών τακτικού προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς από το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010. Με την απόφαση αυτή θα δίνεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους φορείς να προσλάβουν νέο τακτικό προσωπικό, καθώς με το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ακόμα και να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες διορισμών) ενδέχεται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην μπορούν καν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου