Google+ Badge

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Επείγουσα Ενημέρωση για τις Θεσμοθετημένες Διακοπές Εργασίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 45
Αθήνα,  07/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του ότι σε ολοένα και περισσότερους Δήμους ανακοινώνεται σε εργαζόμενους Βρεφονηπιοκόμους ότι θα κληθούν να εργαστούν τον Αύγουστο, είτε σε παιδικούς σταθμούς που θα παραμείνουν ανοιχτοί, είτε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών, άσχετων με την ειδικότητά μας.

Οι αποφάσεις αυτές είναι εμφανώς παράνομες και καταχρηστικές καθώς:
-H κείμενη νομοθεσία δεν δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας των Π.Σ. κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί γιατί είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και επειδή είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους αλλά και για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Κατά συνέπεια οι Βρεφονηπιοκόμοι ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς δικαιούνται τις συγκεκριμένες διακοπές εργασίας.
-Οι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν προσληφθεί με συγκεκριμένη ειδικότητα και έχουν παιδαγωγικά καθήκοντα που απορρέουν από την επιστήμη  που έχουν σπουδάσει. Δεν είναι εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων για να απασχολούνται όπου έχει ανάγκη ο φορέας.

Ειδικότερα, ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ- Τεύχος Β΄ αριθμ. φύλλου 497/22-4-2002), δεσμεύει όλους τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ως προς την εφαρμογή των διακοπών εργασίας, αφού αναφέρει αφενός ότι ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Π.Σ. (άρθρο 1, παρ. 2) και αφετέρου ότι κάθε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ρυθμίζει με απόφασή του μόνο ότι δεν περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο κανονισμό (άρθρο 21). Ο ισχύοντας κανονισμός προβλέπει  ξεκάθαρα στο άρθρο 11 ότι η λειτουργία των Π.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου και ότι σταθμοί δεν λειτουργούν τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα (από 24/12 έως 5/1), το Πάσχα (Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά) καθώς και στις επίσημες αργίες. Η Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα μόνο σε Δήμους τουριστικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η απασχόληση των εργαζομένων μητέρων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο, να λειτουργούν τους παιδικούς σταθμούς τον Αύγουστο με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως να διακόπτουν τη λειτουργία τους συνολικά ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου. Το πιο προκλητικό βέβαια είναι ότι οι Δημοτικές αρχές που δεν αναγνωρίζουν τις διακοπές εργασίας στους εργαζόμενους ισχυρίζονται επιπλέον ότι οι υπάλληλοι τους μπορούν να λαμβάνουν μόνο τις δέκα εργάσιμες μέρες κανονική άδεια κατά έτος (εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης) και όχι την υποχρεωτική κανονική άδεια (τουλάχιστον 20 ημερών) την οποία δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι που δεν έχουν διακοπές εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε τα μέλη μας να ζητάνε εγγράφως τις συγκεκριμένες αποφάσεις Δημάρχων ή Προέδρων, Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων, να μην εφαρμόζουν παράνομες προφορικές εντολές και να μας ενημερώνουν άμεσα προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης. Θα πρέπει όλοι μαζί να αποτρέψουμε την εφαρμογή μη νόμιμων αποφάσεων και να αντιδράσουμε στην καταστρατήγηση των θεσμοθετημένων διακοπών εργασίας για να μη βρεθούμε στο μέλλον προ τετελεσμένων γεγονότων. Θεωρούμε ότι η συντονισμένη δράση Σωματείου και εργαζομένων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αφού υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση του δικαίου των θέσεων μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου