Google+ Badge

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 ΚΑΙ ΣΜΕ3


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος συμπληρώνει στην πάνω αριστερή γωνία της αίτησης τον αριθμό της ανακοίνωσης που αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος αναγράφει την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνει την αίτησή του.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο υποψήφιος σημειώνει με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα προσωπικά του στοιχεία.


Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών που ορίζεται στην ανακοίνωση ως απαιτούμενο προσόν για τις θέσεις εποχικού προσωπικού. Στη στήλη α. ο υποψήφιος συμπληρώνει την ονομασία του τίτλου σπουδών του όπως αυτή αναγράφεται στο πτυχίο του. Στη στήλη β. σημειώνει αριθμητικά τον ακριβή βαθμό του τίτλου σπουδών του σε δεκαδική μορφή. Στη στήλη δ. σημειώνει αριθμητικά το έτος κτήσης του τίτλου του.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συμπληρώνεται μόνο αν απαιτούνται λοιπά προσόντα από την Ανακοίνωση.

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Πεδίο α. Κωδικός θέσης: Ο υποψήφιος ανατρέχει στον κωδικό θέσης που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση και βρίσκει τον κωδικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Στη συνέχεια σημειώνει τον κωδικό αυτό στο κελί της 1ης επιλογής του πεδίου α.
Πεδίο β. Εντοπιότητα: Αν ο υποψήφιος έχει εντοπιότητα, δηλώνει την ένδειξη «1» στο κελί της 1ης επιλογής του πεδίου β., εφόσον ζητείται από την Ανακοίνωση, από τη στιγμή που το κριτήριο της εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις προσλήψεων στην παραμεθόριο και στους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
Πεδίο γ. Κύρια προσόντα: Αναγράφει την ένδειξη «1» ως πτυχιούχος ΤΕΙ.
Πεδίο δ. Εμπειρία: Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει το συνολικό αριθμό μηνών της εργασιακής του εμπειρίας. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση, μετά από την απόκτηση του Πτυχίου, με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πεδίο α. Χρόνος Ανεργίας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των μηνών της ανεργίας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες.
Πεδίο β. Πολύτεκνος
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του πολυτέκνου σημειώνει τον αριθμό των τέκνων του. Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας. Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ) ή ειδικές κατηγορίες που έχουν αναγνωριστεί ως πολύτεκνοι με νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.860/5-1-1979 και Ν.3454/7-4-2006).
Πεδίο γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στο πεδίο β. Πολύτεκνος, σημειώνει τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
Πεδίο δ. Ανήλικα τέκνα
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.
Πεδίο ε. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σημειώνει τον αριθμό των τέκνων του. Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Πεδίο στ. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας σημειώνει τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Επίσης συμπληρώνει με την ένδειξη x το σχετικό τετραγωνίδιο, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας. που ζητείται στα Παραρτήματα του ΑΣΕΠ. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο κατά φύλλο. Ακολούθως, στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης τα αναφέρει κατά είδος ένα προς ένα και καταγράφει σε παρένθεση το σύνολο των αριθμημένων φύλλων όλων των δικαιολογητικών που καταθέτει.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποψήφιος συμπληρώνει την ημερομηνία και το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει κάτω από το κείμενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου